Tillbaka

 

Bar och café

RMSV ger stor flexibilitet att bygga överskådliga skärmbilder som gör att ni lätt hittar artiklar och lätt kan få en logisk sortering av artiklarna.
Med Muti-pay kan ni koppla flera kortterminaler mot samma kassa utan att transaktionerna låser kassan för flera samtida beställningar.

Med RMSV integrerade F&B lagersystem får ni kontroll över ert varulager och bättre statistik för att kunna anpassa och optimera sortimentet och med möjligheten att snabbt kunna se omsättningshastighet, volymförsäljning och marginaler kan ni snabbt få till en bättre bruttomarginal och lönsamhet i verksamheten.

SMS Scandinavia | 08-28 63 50